06 - 50 50 39 47

Acupunctuur Oost

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. (vink aan wat van toepassing is en vul ontbrekende gegevens in/aan)

 

 

(contact-) Gegevens Zorgverleners:

Praktijk Wezep en Elburg
Niels Klavers
06-50503947
niels@acupunctuur-oost.nl
AGB-code zorgverlener 90-040269

Praktijk Zwolle
Manuela Werz
06-17385058
manuela@acupunctuur-oost.nl
AGB-code zorgverlener 90-041012

 

(contact-) Gegevens Functionaris Gegevensbescherming

Niels Klavers
06-50503947
niels@acupunctuur-oost.nl

 

Doel gegevensvastlegging

 

 

 • (para-)medische behandeling
 • Behandeling met Acupunctuur, Tuina en Chinese kruiden
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • verzenden nieuwsbrief
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 

Wij noteren in uw dossier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

 

Bij minderjarigen < 16 jaar

 

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

 

Bewaartermijn dossier

 

 

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 

 

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw klantnummer en/of geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld
  24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult

 

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

 

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

 

 

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

 

 

 

 • Een waarnemer na uw toestemming
 • Een stagiaire na uw toestemming

 

Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Met betrekking tot contact per email
 • gebruik beveiligd systeem

 

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

 

niet van toepassing

 

Met betrekking tot online afspraken maken

 

niet van toepassing

 

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 

 

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website.

 

Digitale Nieuwsbrief

 

 

 • Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief bevat Opt-out mogelijkheid

 

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

 

Meldplicht datalekken

 

 • Wij beschikken over een protocol datalekken.

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

 

Meer informatie?

Neem contact op!

Heeft u vragen of opmerkingen vul dan onderstaand formulier in. We nemen dan spoedig contact met je op.

 

VERSTUUR